Huấn luyện viên

Lee Kuyng Jae

Lee Kuyng Jae

Cựu HLV đội tuyển Golf Quốc gia Hàn Quốc

 Mr Lee Kyung Jae thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1999. Ông từng thi đấu KPGA và làm giáo sư golf. Năm 2020 ông làm HLV đội tuyển Golf Quốc Gia Hàn Quốc.

Thành tích

Mr Lee Kyung Jae thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1999.

Ông từng thi đấu KPGA và làm giáo sư golf.

Mr Lee Kyung Jae thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1999.

Ông từng thi đấu KPGA và làm giáo sư golf.

Mr Lee Kyung Jae thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1999.

Ông từng thi đấu KPGA và làm giáo sư golf.

Mr Lee Kyung Jae thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1999.

Ông từng thi đấu KPGA và làm giáo sư golf.

Mr Lee Kyung Jae thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1999.

Ông từng thi đấu KLPGA và làm giáo sư golf.

Đối tác

Gọi điện thoại
0333110300