Huấn luyện viên

Yoo Sung Yong

Yoo Sung Yong

HLV Cấp cao

HLV Yoo Sung Yong Anh tốt nghiệp chuyên ngành golf ở ĐH Chung-Ang. Anh từng thi đấu tại hệ thống golf chuyên nghiệp Hàn Quốc KPGA Challenge Tour từ năm 2011- 2019. 

Thành tích

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp trường trung học Naksaeng quận Bundang
Tốt nghiệp chuyên ngành Golf, Khoa Khoa học Thể thao
Đại học Chung-Ang 

Thành tích: 

2005:
Hạng 3 Giải Golf Giáo dục tỉnh Gyeonggi lần thứ 11
Hạng 2 Giải đấu dành cho sinh viên tỉnh Gyeonggi lần thứ 19
2006
Hạng 3 Giải Cúp Thị trưởng Suwon lần thứ 14
2007
Hạng 2 Giải Cúp Thị trưởng Suwon lần thứ 15
2008
Hạng nhất Giải Golf Giáo dục tỉnh Gyeonggi lần thứ 14
Hạng 3 Giải đấu thể thao Chosun lần thứ 19
Hạng 4 Giải Golf Quốc tế Xanh lần thứ 19
2010
Hạng 2 Giải Golf Quốc tế Xanh lần thứ 21
Hạng 2 nội dung đồng đội - Giải đấu dành cho sinh viên
tỉnh Gyeonggi lần thứ 24
2011
Hạng 4 tại giải đấu KPGA Bear River Challenge Tour lần thứ 6

Các hoạt động tại KPGA Challenge Tour (từ năm 2011 đến năm 2018)

Năm 2013 hoạt động tại Tour KPGA bảng 1
Năm 2017 hoạt động tại China Tour
Năm 2019 hoạt động tại OneAsia Tour

Nơi công tác

Học viện Golf CGA
Học viện Golf Nambu
Học viện Golf Taekwang
Học viện Golf Jisan
Học viện Golf Chani Yongin
Urban Golf Studio quận Bundang (Trackman)

Đối tác

Gọi điện thoại
0333110300